Etiske retningslinier

Jeg arbejder efter de af foreningen Nordlys udarbejdede etiske retningslinier for klinik drift.

Du kan finde disse på nordlysportal.dk  

En del af disse er gengivet her:

Vi møder enhver med respekt og interesse og med åbenhed for at lære af andre menneskers livsstil og resultater.

Vi tager ansvar for at skabe en atmosfære af tryghed, inspiration og glæde, hvor mennesker har lyst til at være og får næring til at gro. 

Vi lægger vægt på at forene en dynamiske livsindstilling med stabilitet og vedholdenhed og vi ved, at man både i holdning og handling skal være målrettet og villig til at korrigere svagheder og fejl, for at få et meningsfuldt, engageret og tilfredsstillende liv.

Regelsæt for god klinisk praksis er bindende i relation til alt arbejde med Nordlys Koncepter, som praktiseres af Foreningen Nordlys RAB´s medlemmer, og de er retningsgivende for alle Nordlys RAB medlemmer.”