Mad som behandler

Kostvejledning
 Efter i sommers at have fulgt kurset MAD SOM BEHANDLER med underviserne Mia Damhus og Karen Kaae, er jeg nu i stand til at udvide og styrke min vejledning på kostområdet, så jeg i endnu højere grad kan rådgive de af mine klienter som efterspørger kostvejledning .
 Da velvære ikke blot handler om den mentale velvære, men også den fysiske, herunder ikke blot det at være i god form, men også at fordøjelses apparatet fungerer tilfredsstillende, er jeg nu i stand til at give yderligere bidrag til de af mine klienter som har behovet for kostvejledning og der er mange der har fået hjælp via “Mad som behandler”.