Pædagogisk Massage – specialterapeutisk massage

Pædagogisk Massage, også kaldet specialterapeutisk massage, vinder mere og mere indpas og er nu mange steder en integreret del af det pædagogiske og psykologiske arbejde på de sociale institutioner og bofællesskaber.

Lærere, pædagoger og plejepersonale, har i arbejdet med denne målgruppe ofte brug for pædagogiskkommunikationsredskaber og færdigheder, der rækker ud over empati og det talte sprog for at vække dybereliggende ressourcer og den øgede livskvalitet det medbringer for brugeren.

Massage, generelt som pædagogisk, udvikler følesansen, som er den mest basale af vore sanser og som primært udgør grundlaget for, at andre sanseindtryk kan integreres. Det nonverbale sprog er i stand til at bygge bro til dybereliggende ressourcer og potentialer, der gradvist kan vækkes, udvikles, integreres og leves.

Pædagogisk massage virker beroligende og gør ofte brugeren mere modtagelig for indtryk, mere nærværende og opmærksom. Massagen modvirker stress og stimulerer evnen til at hvile i sig selv og modtage ny indlæring samt koordinere de indtryk og oplevelser, som dagen bringer, på en mere naturlig og harmonisk måde.

Massage til mennesker med særlige psykiske eller fysiske behov, adskiller sig endvidere ved at man som behandler i særlig grad må forholde sig til egne grænser, kreativitet og evnen til at omstille sig. Dette er vigtige faktorer for at massagen kan lykkes.

Med min egen baggrund som pædagog, og mit samtidige job som hjemmevejleder, giver mig den indsigt i målgruppens behov, som sikrer, at den massage jeg praktiserer giver den ønskede effekt.